Wat doen wij

Wij voeren interim-management opdrachten uit met een doorlooptijd van 6 tot 18 maanden.

Wij staan DGA's of bestuurders bij met advies & coaching, dat kan kort zijn maar ook - indien gewenst - op continue basis.

Wij fungeren als klankbord voor start-ups op specifieke terreinen (productie, HRM bijv. Staffing/Recruiting, IT, finance, governance).

Ook bevorderen wij transparantie en houden toezicht op governance-thema's als commissaris of toezichthouder.

 

Op basis van specifieke vraagstukken wordt een pasklare aanpak voorgesteld en doorgesproken met opdrachtgever en direct betrokkenen.

In een periode van drie tot zes weken wordt in samenspraak met betrokkenen een plan van aanpak opgesteld met de te bereiken doelen, bijbehorende tijdsplanning en rapportage-frequentie. Wij waarborgen intercollegiale intervisie door één van de collega’s. Aan het einde van de opdracht wordt gezorgd voor een slotdocument waarin de resultaten, overdrachtsthema's en de aanbevelingen zijn vastgelegd.

Managementrollen

Van algemeen management ( bijvoorbeeld: Algemeen directeur, General manager), functioneel management ( bijvoorbeeld: Directeur Operations, HRM) tot en met projectmanagement (bijvoorbeeld Projectmanager, Programma manager).

In alle gevallen gaat het over veranderen, bijvoorbeeld crisissituatie, aanstaand failliessement, noodzakelijke reorganisatie) tot en met het realiseren van prestatiedoelstellingen zoals bijvoorbeeld het verhogen van de leverbetrouwbaarheid. Maar ook het invoeren van een nieuw systeem kan door ons worden begeleid/uitgevoerd.

Branches

Door de jarenlange ervaring als interim-manager en hun werkzaamheden in vast dienstverband die daar aan vooraf gingen alsmede het aantal partners binnen PentApex maakt dat wij in groot aantal branches kennis en ervaring hebben opgedaan.

Hieronder volgt een opsomming van branches waarin wij actief zijn geweest, als wel een selectie van logo’s van bedrijven en instellingen waar wij als interim-manager werkzaam zijn geweest.

 

Type opdrachten:

Algemeen management

Functioneel management

Projectmanagement

Crisismanagement

Implementaties

Reorganisaties

Branches:

Voedingsindustrie

Farmaceutische industrie

Interieurbouw & productie

Machinebouw & automotive

Transportsector (incl. aviation)

Gezondheidszorg

Energiesector

Dienstverlening

Retail & Wholesale

Installatiebedrijven

Facilitaire bedrijven

Publieke sector

Bedrijven waar wij werkten (klik hier)