Over PentApex

PentApex is een samenwerkingsverband van zelfstandige ondernemers. Zij contracteren vanuit hun eigen bedrijf onder uniforme voorwaarden. De juridische vorm van onze samenwerking is de ondernemerscoöperatie (u.a.).

Als zelfstandig gevestigde (interim) professionals streven wij naar continue verbetering van bedrijfprocessen en daarmee van bedrijfsresultaten. Hierbij maken wij maximaal gebruik van bestaande bronnen (mensen, productiemiddelen, infrastructuur etc.) en versterken deze met onze kennis en ervaring. Wij zijn sterk mensgerichte managers die ervaren hebben dat mensenwerk doorslaggevend is voor een goed eindresultaat.

De meerwaarde van PentApex voor onze opdrachtgevers ligt in de gebundelde expertise. Wij onderscheiden ons door 'eigen' kennisgebieden en borgen deze door binnen de groep ervaring en kennis te delen. Door trainingen, intervisie, evaluatie van opdrachten en schaduwmanagement versterken wij elkaar in het – vaak – individuele optreden als interim-manager. Ook ondersteunen wij elkaar's opdrachten en is - zo nodig - directe vervanging (bijv. bij ziekte e.d.) mogelijk. Daarmee bieden wij opdrachtgevers een breed palet aan kennis én ervaring binnen één opdrachtverstrekking.

Onze naam vormt de samenvoeging van het griekse Penta, het getal vijf, als verwijzing naar de oorspronkelijke oprichters, en Apex, het latijnse woord voor de top (van een boog of andere meetkundige vorm), die ons streven naar maximalisatie/optimalisatie van resultaten weergeeft. Onze (interim) managers zijn primair vakmensen die met grote flexibiliteit en resultaatgerichtheid bedrijven, organisaties en instellingen bijstaan bij veranderingsprocessen gericht op resultaatverbetering. Van werkvloer tot boardroom!

Wij hebben er bewust voor gekozen om onze diensten op tijdelijke (= interim) basis aan te bieden. Door de verscheidenheid aan opdrachten beschikken wij over een ruime ervaring in een veelheid van vraagstukken, branches en bedrijfstypen.

Onze (interim) managers functioneren allen op eindverantwoordelijk, resp. directie- of bestuurdersniveau en zijn vaardig als bestuurder, adviseur, projectmanager, verandermanager, in crisis-situaties of als ondersteuning van bijv. een DGA op specifieke deelterreinen van bedrijfsvoering.

Lees meer over: onze historie: klik hier onze kernwaarden: klik hier ons Logo: klik hier